Συμμόρφωση κατά GDPR

τεχνική & νομική υποστήριξη

Συμμόρφωση και επίβλεψη των διαδικασιών της επιχείρησής σας με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, νομικοί και μηχανικοί, με διδακτορικό και μεταπτυχιακά στο αντικείμενο της Κρυπτογράφησης, της Ασφάλειας και της Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο εξασφαλίζουν ορθές πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την επιχείρησή σας.

για περισσότερες πληροφορίες
Comments are closed.